Cuijk

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek

[bewerk] Algemene informatie

Cuijk is een gemeente en voormalig stadje - thans een dorp - in het noord-oosten van de provincie Noord-Brabant en ligt aan de west-oever van de Maas. Cuijk heeft ooit de stadsrechten verkocht aan het dorp Grave dat nu wel een stad is. Het ligt 15 km ten zuiden van Nijmegen. De regio waar de gemeente Cuijk in ligt heet het Land van Cuijk.

De gemeente Cuijk bevat de volgende woonkernen: Beers, Cuijk, Haps, Linden, Katwijk, Sint Agatha, Vianen

Stier bij de entree van Cuijk

De stichting van Cuijk De plaats Cuijk is zeer oud. De naam Cuijk is afgeleid van het Keltische woord 'Keukja', wat 'kromming' of 'bocht' betekent. Dit duidt op de kromming of bocht in de Maas ter hoogte van Cuijk. 'Keukja' werd later verbasterd tot 'Ceuclum', waaruit uiteindelijk de naam Cuijk ontstond.

Honderden jaren voor Christus woonden er verhoudingsgewijs al vrij veel mensen in deze streek. De Kelten hadden een zekere cultuur, hielden vee, bebouwden op nog primitieve manier hun land en woonden in grote houten hutten of schuren. Voor hun doden droegen zij extra zorg.

Op het Kampse Veld in Haps vond men enkele jaren geleden een nederzetting van ongeveer 700 jaar voor Christus. Ook in Cuijk vond men al in de vorige eeuw sporen uit de prehistorie. Zo werden in 1844 bij de Haanhof veel ronde grafheuvels aangetroffen uit de bronstijd. In deze heuveltjes waren urnen met menselijke beenderresten bijgezet. Dergelijke vondsten had men in 1825 ook gedaan op de Kalkhof.

Toen Julius Caesar kort voor onze jaartelling Galliƫ veroverde en de Romeinse invloed doordrong tot ons gebied veranderde er veel. De Rijn werd de grens van het Romeinse Rijk. Een rij van legerplaatsen of Castelia, waarin Romeinse legioenen waren gelegerd, zorgden voor de verdediging. Voorbeelden hiervan zijn Nijmegen, Xanten, Keulen en Bonn.

De legerplaatsen waren verbonden met begaanbare heerwegen. Een van deze wegen liep van Nijmegen naar Tongeren via Cuijk. Al in de vorige eeuw zijn talloze sporen van deze weg gevonden onder Cuijk en St. Agatha en verder naar het zuiden. Er bestaat nog een Romeinse wegenkaart in een middeleeuwse natekening, de zogenaamde 'Peutinger kaart'. Op een uithoek hiervan komt in langgerekte vorm de oudste geografische schets van Nederland voor.

Cuijk in 1866
Cuijk in 1866

De wegen zijn aangegeven met Romeinse afstandsmaten en de voornaamste Romeinse nederzettingen worden aangeduid door een of ander bouwwerk. Naast Nijmegen staat hierop ook Ceuclum, waaronder we wel het tegenwoordige Cuijk moeten verstaan. Bij Ceuclum was er een brug die onderdeel was van de verbinding van bovengenoemde heerweg. Restanten van deze brug zijn te bezichtigen in Museum Ceuclum.

De Heren van Cuijk nemen in de geschiedenis van het Maasdorp een belangrijke positie in.


[bewerk] Overnachtingen

Hotel

[bewerk] Dagje uit

museum

Land van Cuijck


Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Cuijk; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Teruggeplaatst van "http://toerisme.nl/wiki/Cuijk"
Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen