Deurne (Nederland)

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek

Inhoud

[bewerk] Algemene informatie

Markering van de Peelrandbreuk met een park en bomenrij in de wijk Heiakker.

Deurne is een plaats en gemeente in de provincie Noord-Brabant in de regio Peelland. De gemeente heeft een oppervlakte van 119,02 km² (waarvan 1,02 km² water). De gemeente Deurne maakt deel uit van het kaderwetgebied SRE.

De gemeente Deurne is gelegen op de grens van het dekzandlandschap van de Centrale Slenk en het heide- en hoogveenlandschap van de Peelhorst. De grens tussen de Centrale Slenk en Peelhorst, de Peelrandbreuk, loopt door de gemeente, en is binnen de bebouwde kom zichtbaar gemaakt in de wijk Heiakker door middel van natuurstenen putten en een dubbele bomenrij. Ten oosten van de breuk wordt het landschap steeds natter, van het reeds vanaf de late achttiende eeuw ontgonnen Riet tot aan het hoogveenlandschap met dikke veenmospakketten in het midden van de horst. Aan de westzijde vertoont de breuk diverse zijbreuken, die ook zichtbaar zijn in structuren als beken en wegen. De kern Helenaveen is een veenkolonie op de Peelhorst, die in 1853 is gesticht.

Door een schenking van goederen in Deurne van Herelaef aan de toenmalige bisschop Willibrordus in het jaar 1721, heeft Deurne tot 1795 banden gehad met de Abdij van Echternach in Luxemburg.

De plaatsnaam Deurne in de oudste vermelding Durninum is een dativus in de betekenis van met doornstruiken begroeide plek.[bewerk] Kerken en kloosters

Het voormalige Deurnese postkantoor, nu VVV-kantoor, 1 februari 2004.
Het voormalige Deurnese postkantoor, nu VVV-kantoor, 1 februari 2004.

De middeleeuwse St. Willibrorduskerk van Deurne, waaromheen het centrum ligt, staat aan de uiterste rand van dat plateau. Bovengronds dateren de oudste resten van de huidige kerk uit de 13e eeuw. Ondergronds zijn oudere resten aangetroffen, vermoedelijk van een hoog-middeleeuwse kerk in romaanse stijl. Van die kerk is een schriftelijke vermelding bekend uit 1069. Nabij de kerk van Deurne, aan de Helmondseweg, lag tot 1886 de oude hoeve Ten Velde, voorheen eigendom van de abdij van Echternach en vermoedelijk de centrale hof voor de bezittingen van die abdij in Deurne. Aan de voet van de kerk ontwikkelde zich een marktplein, dat in 1895 bij de bouw van het huidige gemeentehuis sterk vergroot werd. Het oude raadhuis, stammend uit 1805, werd ten behoeve van de vergroting in 1897 afgebroken, ondanks verzoeken van de brievengaarder om het tot postkantoor te bestemmen. In 1909 werd uiteindelijk naast het nieuwe gemeentehuis dan toch een postkantoor gebouwd. In 1853 werd naast de kerk het Liefdehuis Sancta Maria van de Zusters Franciscanessen der Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Moeder Gods uit Veghel gebouwd. Zij stichtten onder meer de meisjesschool Sint-Anna, het ziekenhuis Sint-Jozef (1924) en de huishoudschool Sancta Maria vanuit het Liefdehuis op naastgelegen terreinen. In de jaren zeventig werd het Liefdehuis afgebroken na al geruime tijd niet meer in gebruik te zijn geweest als klooster. In 1969 verrees het Sint-Willibrordusziekenhuis aan de Bakelseweg, waardoor het voormalige ziekenhuis Sint-Jozef werd omgezet in een bejaardentehuis. Het moest in 1994 plaatsmaken voor nieuwbouw van een verpleeg- en verzorgingshuis met aanleunwoningen en appartementen. Ook de meisjesschool Sint-Anna is reeds vóór 1980 verdwenen. Aan de overzijde van de Visser verrees in het laatste decennium van de negentiende eeuw het klooster van de Fraters van Tilburg met de jongensschool. Na nieuwbouw van de Sint-Willibrordusschool aan de huidige Swinkelslaan in de tweede helft van de twintigste eeuw kwam de school leeg te staan, waarna er verenigingen gebruik van konden maken. Het schoolplein deed geruime tijd dienst als startlocatie van de Deurnese Avondvierdaagse. In de negentiger jaren werd het grotendeels gesloopt, waarna er appartementen verrezen. Het Fratershuis is samen met een gedeelte van de jongensschool nu nog het enige dat herinnerd aan de christelijke zielzorg in de negentiende en twintigste eeuw in Deurne.

[bewerk] Overnachtingen

Bed and Breakfast

Logies & Ontbijt

[bewerk] Dagke uit

Trollenland

VVV-Deurne

[bewerk] Avondje uit

Uitgaanscentrum

Café

Restaurant

Zalencentrum


Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Deurne; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen