Drouwenerzand

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek

Het Drouwenerzand is een actief stuifzandgebied in de Nederlandse gemeente Borger-Odoorn.

Tussen Drouwen en Gasselte ligt op de Hondsrug het natuurgebied “Het Drouwenerzand”. Het stuifzandgebied is in de loop der tijd ontstaan door overbegrazing, het steken van heideplaggen en het delven van keien. De Drentse schrijver Harm Tiesing noemde “Het Drouwenerzand" een geducht natuurverschijnsel. Een groot deel van het gebied is in de 20e eeuw bebost, maar een gedeelte van het stuifzandgebied is bewaard gebleven. Het initiatief tot bebossing van het Drouwenerzand kwam in 1903 van de “Oranjebond van Orde’, een antisocialistische organisatie. [1] De feitelijke bebossing is in het begin van de 20e eeuw uitgevoerd door de Heidemaatschappij. Ten noordoosten van het zandgebied is - in het Drouwenerzand - een heidegebied met karakteristieke jeneverbesstruiken ontstaan.

De drie podagristen omschreven het gebied in 1843 nog als volgt:[2]

"Wij bereikten een dorre en doodsche zandzee, allerakeligst van een rei naakte duinen en belten doorsneden en ingesloten, 't Is hier zoo bar en ongezellig, dat er een groote mate van kloekmoedigheid toe behoort, om niet van vrouwelijke angst en vreeze aan elk zijner hoofdhairen een glinsterende zweetdruppel te zien hangen. Wie ietwat met bijgeloof behebt is, komt ligt in verzoeking om dees vlottende, malende zandzee te houden voor 't voormalig tooneel, niet van één, maar van duizenden moorden, doodslagen, en wat ijsselijke en bloedige misdaden gij meer wilt.""

Het gebied wordt thans beheerd door het Drentse Landschap, die er een kudde Drentse heideschapen laat grazen.


Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Drouwenerzand_%28natuurgebied%29; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen