Dubai(emiraat)

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek

Dubai is een van de Verenigde Arabische Emiraten. De hoofdstad is het gelijknamige Dubai.

[bewerk] Bevolking

Al vele eeuwen geleden woonden in dit gebied mensen. Opgravingen toonden aan dat dat al in de Bronstijd het geval was. Ook zijn de funderingen van oude forten uit de periode rond 600 gevonden. Begin 1800 trok een tak van een stam met circa 600 personen uit het zuiden dit gebied binnen en vestigde zich rond de kreek. Een andere tak van deze stam vestigde zich in Abu Dhabi en de leiders van deze stam zijn de voorouders van de huidige sjeiks. De bevolking was veelal in de handel, veeteelt, visserij en het parelduiken actief. De huizen waren primitief en gemaakt van hout en modder. Rond 1850 woonden er in het emiraat 8.000 inwoners. Dat aantal is nu gegroeid naar circa 220.000 inwoners met de nationaliteit van de Verenigde Arabische Emiraten, de rest van de inwoners is afkomstig uit veel andere landen. Grote groepen zijn afkomstig uit India voor de bouw van woningen, kantoren en infrastructuur en de Filipijnen voor met name de horeca. Dienstmeisjes komen vaak uit Indonesië.

[bewerk] Economie

De oliereserves en olie-gerelateerde inkomsten van Dubai zijn minder dan één-twintigste van die van het emiraat van Abu Dhabi. Dubai en Deira zijn belangrijke thuishavens voor westerse fabrikanten. Het grootste deel van het bankwezen van de nieuwe stad en de financiële centra zijn gevestigd in het havengebied.

Internettoegang is beperkt door middel van internetfilters, naar eigen zeggen om de culturele en godsdienstige waarden van de VAE te beschermen.

Veel van de grootschalige projecten komen tot stand door het werk van duizenden arbeiders uit vooral India en Pakistan,(alleen mensen met ouders die geboren zijn in Dubai mogen zich overigens Dubainaar noemen) en die vaak onder erbarmelijke omstandigheden hun werk moeten doen. Zo moet er gewerkt worden bij temperaturen boven de 50 graden en worden veiligheidsmaatregelen vaak niet gehandhaafd waardoor er veel doden vallen. De lonen liggen er ook erg laag; gemiddeld 160-300 dollar per maand, waarvan vaak nog de kosten voor voedsel afgaan. Ook de arbeidsvoorwaarden zijn niet altijd even goed. Veel arbeiders moeten lange dagen maken en mogen niet wisselen van werkgever en lonen worden soms te laat uitbetaald. Veel arbeiders hebben ook hoge schulden (vaak moet er eerst in het land van herkomst een bedrag worden betaald alvorens men in Dubai mag werken) en verscheidene van hen kampen met psychische problemen, die soms uitmonden in zelfmoordpogingen.

Er zijn al verschillende stakingen geweest voor betere werk- en loonvoorwaarden en vanuit het buitenland is druk uitgeoefend op de regering om de werkomstandigheden te verbeteren. De regering van Dubai is hier gevoelig voor, omdat ze haar imago hoog wil houden, en heeft maatregelen aangekondigd.

Dubai kent een economische groei van 16 à 17 procent per jaar. Dit komt door de geringe overheidsbemoeienis en zeer lage belastingdruk. Hierdoor heeft ze een aantrekkende werking voor veel westerlingen, waaronder Nederlanders


Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Dubai(emiraat); het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen