Etten-Leur

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek

Inhoud

[bewerk] Algemene informatie

Etten-Leur is een stad en gemeente in de provincie Noord-Brabant. De gemeente telt 40.588 inwoners (1 juni 2007, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 55,90 km² (waarvan 0,61 km² water).

[bewerk] Geschiedenis

Etten-Leur in 1866
Etten-Leur in 1866

Etten en Leur was tot 1968 de oude naam van de huidige gemeente Etten-Leur. De lintdorpen Etten en Leur waren de enige woonkernen in deze gemeente. Rond 1968 waren de dorpjes volledig aan elkaar vastgegroeid.

In 1953 vond een grenscorrectie plaats met de gemeente Rucphen, waarbij het dorp Sint-Willebrord, dat ontstaan was in het grensgebied tussen de gemeenten Hoeven, Rucphen en Etten en Leur in zijn geheel aan de gemeente Rucphen kwam.

Met het verdwijnen van Rijksweg 58 uit het centrum van Etten-Leur is er ruimte ontstaan voor een complete herontwikkeling van het stadshart. De afgelopen jaren is op, onder en rond het voormalige rijkswegtracé dan ook een compact, compleet en comfortabel stadshart verrezen. In het totale centrumplan zijn 1.000 ondergrondse parkeerplaatsen, 13.500 m² winkelvloeroppervlak, 2.000 m² horeca, 400 woningen en 10.000 m² kantooroppervlak, waarvan het grootste deel wordt ingenomen door het stadskantoor, gerealiseerd.

[bewerk] Overnachtingen

Camping

[bewerk] Dagje uit

Etten

RaadhuisEtten is van oudsher het middelpunt van de gemeente, waar dan ook het oude raadhuis te vinden is. Het raadhuis stamt uit 1776 en is een ontwerp van Philip Willem Schonck. Eerder ontwierp Schonck ook de Gemeentetoren uit 1771. De toren vormt een geheel met de voormalige Nederlands-Hervormde kerk uit de 13e eeuw.

Andere bezienswaardigheden in Etten zijn:


Sint Paulushofje

Huis De Zwaan (1628)

de Moeierboom, een oude lindeboom Aan de Bruininkhuizen bevindt zich het koetshuis, het enige restant van het 17e-eeuwse landhuis van de familie De Nobelaer.


Leur De kern van Leur ligt ten noordoosten van Etten. Op de hoek van het Van Bergenplein en de Lange Brugstraat staat het Trouwkerkje. Het interieur van dit voormalige Nederlands Hervormde kerkje dateert uit 1614 en er is een Jacobus Zeemansorgel uit 1717. Sinds 1971 is het kerkje in gebruik als trouwzaal.

Aan de Korte en Lange Brugstraat staan diverse fraaie panden. Onder andere het woonhuis van Heerma van Voss uit 1853 en de neogotische St. Petruskerk uit 1889. Aan het Van Bergenplein staan verder het voormalige paardentramstation en het imposante gebouw Het Hooghuys (oorspronkelijk uit 1893).

Een belangrijke attractie van Leur is een oude zwaaikom die het begin vormt van de Leurse Haven. Aan de Geerkade staat stellingmolen 'De Lelie' en het gebouw 'De Ster'. Tot voor kort stonden aan de kade industriële pakhuizen, inmiddels zijn deze gesloopt. Deze rij wordt grotendeels vervangen door nieuwe woningen in oude stijl.

Winkelcentrum

http://www.recreatief.nl/cgi-bin/search.cgi?query=recreatie+Etten-leur Recreatie]

[bewerk] Avondje uit

Restaurants

[bewerk] Bedrijfsuitje

Bedrijfsuitje

[bewerk] Kunst en Cultuur

[bewerk] Musea

Hofje en museum Jan uten Houten
Hofje en museum Jan uten Houten

In de gemeente zijn diverse historische instellingen te bezoeken. Zo kan men deze musea vinden:

Naast deze musea zijn er ook nog andere historische panden bekijken. Er staan drie molens binnen de gemeentegrenzen: Molen De Lelie, de Bisschopsmolen en de Zwartenbergse Molen. En er zijn ook nog tal van monumentale boerderijen te bewonderen.

[bewerk] Evenementen

 • Marathon van Etten-Leur
 • Boekenmarkt (april in het winkelcentrum)
 • Jaarmarkt
 • Leurse Havenfeesten
 • Smartlappenroute
 • MaMi-spektakel
 • Lelieloop
 • Popelucht
 • C.U.M.E.L. (Culturele Manifestatie Etten-Leur)
 • Meulemart
 • Pleinfestijn Etten-Leur

[bewerk] Cultuur

Culturele instellingen

In Etten-Leur zijn ook diverse instellingen voor de beeldende kunst. Doornbos is het centrum voor de beeldende kunst in de gemeente. Deze biedt verschillende disciplines aan zoals beeldhouwen, tekenen en fotografie. Sint-Frans is het gemeentelijk centrum in de kunsten voor de muziek, dans en theater. Daarnaast zijn er in de gemeente diverse dansscholen en koren te vinden.

De Nobelaer vormt vaak het platform voor de diverse artiesten, deze instelling is het theater van de gemeente. De Nobelaer, de bibliotheek en het centrum voor de kunsten Sint-Frans zitten samen in het gelijknamige pand "De Nobelaer". Ook het Popcollectief Etten-Leur (POPEL) en de Speel-o-theek Sam Sam zijn gevestigd aan de buitenzijde van het gebouw "De Nobelaer". Omdat het herstellen en het opknappen van dit pand te duur zou worden, wordt er nu gesproken over een nieuwe vestiging. Dit zou dan worden omgedoopt in het "Sociaal cultureel en educatief Knooppunt". Dan zou ook Doornbos zich in het nieuwe pand vestigen. Zodoende kan er beter worden samengewerkt tussen de diverse (6) culturele instellingen. Ook het UITpunt Etten-Leur, het centrale informatiepunt voor kunst, cultuur en uitgaan, krijgt een plek in het nieuwe onderkomen. Ook Local FM, de locale radio van Etten-Leur, zal zich vestigen in het toekomstige nieuwe gebouw.

Historische personen

Vincent van GoghDe meest bekende schilder van Etten-Leur is Vincent van Gogh, hij woonde en werkte in 1881 in de gemeente. Zijn vader was dominee in Etten-Leur. Het kerkgebouw van de vader van Vincent doet nu dienst als raadszaal. In de gemeente staan diverse verwijzingen naar de beroemde schilder, zo is er een standbeeld van hem, deze staat op de plek van het voormalige pastorie. In Zundert zal een nieuw Van Goghhuis komen.

Beeld van Gogh
Beeld van Gogh

Adriaan van Bergen Nauw verbonden met de cultuurhistorie is de Leurse turfschipper Adriaan van Bergen. Prins Maurits veroverde in 1590 Breda van de Spanjaarden (zie Turfschip van Breda). Adriaan van Bergen bedacht het plan om een aantal soldaten te verbergen onder zijn lading turf. Omdat Adriaan van Bergen regelmatig met turf de stad invoer, werd zijn schip niet meer gecontroleerd. Op de dag van de inname trok Adriaan van Bergen zich echter terug omdat hij het plan niet meer zag zitten. Maar twee neven waren bereid het schip met turf en 70 soldaten Breda binnen te varen. De soldaten konden het kasteel en de stadspoort veroveren op de Spanjaarden. Na de verovering werd de turfschipper vorstelijk betaald en ging hij in Breda wonen. Deze inwoner van Etten-Leur is nog steeds prominent aanwezig in de gemeente. Zo is er een standbeeld van hem, dit standbeeld kijkt uit over de nieuwe haven, en om hem te eren zijn er elk jaar de havenfeesten in Etten-Leur. In Leur is ook een zalencentrum te vinden met de naam "Het Turfschip", en is er ook nog een "Van Bergenplein".

S. C. J. Heerma van Voss Sybrand Casparus Jan Heerma van Voss (* 1841 Oud-Gastel - † 1934 Etten-Leur ) kocht in 1868 voor 25.000 gulden aandelen in een suikerfabriek op de Leur. Deze fabriek was zijn tijd ver vooruit en had onder meer elektrisch licht en een eigen telefoon. Al snel werd hij een rijke industrieel. Hij gaf de gemeenschap een gaarkeuken, een post- telefoon- telegraafkantoor, een draaibug en het bovengenoemde beeld van Adriaan van Bergen. Toen de gemeente de gemeentetoren niet meer kon restauren vanwege financiële problemen schoot Heerma van Voss te hulp, hij schonk het geld op de voorwaarde dat de gemeente de toren voortaan beter zou onderhouden. Bij het 40-jarig bestaan van zijn suikerfabriek kreeg de gemeente een primeur. Mensen uit de wijde omgeving kwamen richting Etten-Leur, de stoomtram was helemaal vol en de prijzen voor een kaartje liepen op tot 50 gulden. Er werden extra treinen ingezet. De reden hiervoor was dat de eerste vliegtuigopstijging van Nederland zou gaan plaatsvinden in de gemeente op 27 juni 1909. Heerma van Voss liet hiervoor de Franse piloot Charles graaf de Lambert overkomen met zijn Wright Flyer. Deze 4 minuten durende vlucht maakte van Nederland een luchtvaartland. Ter herinnering aan deze vlucht staat er een gedenksnaald op de plek waar de eerste vlucht plaatsvond.

[bewerk] Vervoer

Bredaseweg naast de A58
Bredaseweg naast de A58
Tot 1999 moest het doorgaande verkeer tussen Roosendaal en Breda de kern van Etten-Leur doorkruisen. Op 23 november 1999 werd de A58 ten zuiden van Etten-Leur geopend, zodat de doorsnijding en leefbaarheidsproblemen grotendeels verdwenen.

Het tracé van de oude rijksweg is nog steeds te herkennen aan straatnamen, zoals de Roosendaalseweg en de Bredaseweg. Heden ten dage loopt er echter nog wel een spoorlijn dwars door de gemeente, deze geeft de scheiding weer tussen Etten en Leur. Er is veel discussie in de gemeente of deze spoorlijn ook dient te worden omgelegd, om zo de verbinding tussen Etten en Leur te bevorderen. Een ander voordeel is dat er dan meer treinen met gevaarlijke stoffen kunnen rijden, de huizen staan in de huidige situatie namelijk te dicht op het spoor.

Het openbaar vervoer in Etten-Leur bestaat uit de spoorverbinding bij Station Etten-Leur en drie streekbuslijnen. Daarnaast is er een buurtbus en een wijkbus.


Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Etten-Leur; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen