Friese Wouden

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek

De Friese Wouden is een streek in het oosten van Friesland met een eigen karakter:

  • Landschappelijk: De Friese Wouden liggen op hoge zandgronden, terwijl de Friese kuststrook een zeeklei- en geestlandschap vormt. De daar typische terpenbouw ontbreekt in de Wouden. Kenmerkend is het zogenaamde coulissenlandschap, dat gevormd wordt door houtwallen, die dienst doen als afscheiding.
  • Etnografisch: de bevolking van de Wouden heeft een veel gemengder karakter dan van die van de kuststroken. De uitgestrekte heidevelden hebben eeuwenlang onderdak geboden aan grote groepen immigranten, waaronder Westfalen, Saksen, joden en zigeuners.
  • Cultureel: de Friese Wouden is geen streek met een grootschalige landbouwtraditie. Typisch zijn de 'gerniers', keuterboertjes die vooral in hun eigen onderhoud voorzien. De streek stond en staat bekend om zijn handelskarakter;
  • Taalkundig: het Fries van de Wouden (Woudfries) wijkt op bepaalde punten af van het Fries van de Kleistreek (Kleifries) en de Zuidwesthoek (Zuidwesthoeks), onder andere doordat de tweeklanken in 'nei' (naar/nabij) en 'nij' (nieuw) niet worden onderscheiden.

Tot de Friese Wouden worden de gemeenten Kollumerland en Nieuwkruisland, Dantumadeel, Achtkarspelen, Opsterland, Smallingerland, het grootste gedeelte van Tietjerksteradeel en noordelijk Ooststellingwerf gerekend. Ook een groot gedeelte van de Groninger gemeente Grootegast voldoet aan het karakter van de Friese Wouden. De Dokkumer Wouden zijn onderdeel van de Friese Wouden en zijn waarschijnlijk het oudst bewoonde deel.

[bewerk] Tip

Klikt u hier voor de leukste uitjes in de Friese Wouden


Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Friese Wouden; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen