Kaasmarkt

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek

Er zijn nog vijf bekende kaasmarkten in Nederland, namelijk in Alkmaar, Edam, Hoorn, Gouda en Woerden. De markten in Gouda en Woerden zouden nog de enige echte genoemd kunnen worden, omdat er echt gehandeld wordt tussen de kaasboeren uit de regio en groothandelaren. De overige kaasmarkten zijn tegenwoordig demonstraties of reconstructies uit vroegere tijden. Ze worden omringd met kramen die traditioneel Nederlands erfgoed verkopen, zoals klompen en natuurlijk kaas.

Inhoud

[bewerk] Alkmaar

De kaasmarkt in Alkmaar wordt elke vrijdagochtend, tussen 10:00 en 12:00 uur, vanaf de eerste vrijdag van april tot en met de eerste vrijdag van september gehouden. Er is uitleg in het Nederlands, Duits, Engels en soms ook Japans. Er zijn vier vemen (ploegen) van kaasdragers die zich bezighouden met het aan- en afvoeren van de bolvormige kaas. De verschillende vemen zijn te herkennen aan de kleur van de linten aan hun hoeden. De kazen worden geproefd, gekocht en gewogen in en om de Waag. Meestal worden rond de 10 kazen per draagbaar aangevoerd, dit weegt samen rond 160 kilo, door twee kaasdragers. De prijs van de kaas wordt bepaald met handjeklap.

[bewerk] Edam

Veruit de meest bezochte kaasmarkt van Nederland is die van Edam. Een van de populairste kazen, Edammer kaas ontleent zijn naam aan deze stad. In 1573 kreeg de stad het eeuwigdurend recht tot het houden van de Kaaswaag van prins Willem van Oranje als dank voor de goede samenwerking tijdens het beleg van Alkmaar. De kazen worden aangevoerd met wagons en boten, elke woensdagochtend in juli en augustus tussen 10:30 en 12:30.

[bewerk] Hoorn

De kaasmarkt van Hoorn is sinds juni 2007 weer in ere hersteld, vroeger was de kaasmarkt van Hoorn één van de belangrijkste. De kaasmarkt wordt vanaf 28 juni tot en met 20 september elke donderdagochtend tussen 12:30 uur en 13:45 uur en elke donderdagavond (met sfeerverlichting) tussen 21:00 uur en 22:15 uur gehouden. De uitleg is in het Nederlands en in het Engels. De kaas wordt van en naar de Roode Steen aan- en afgevoerd met wagens die voortgetrokken worden door paarden. De kaasdragers zorgen voor de aan- en afvoer van de kaas op de Roode Steen. De kaasmarkt bestaat uit kaaszetters, kaasmeisjes, marktmeester, kaasdragers, kaashandelaars en boeren. De kaasmarkt is in het kader van Hoorn 650 jaar georganiseerd, maar waarschijnlijk blijft de kaasmarkt in Hoorn ook de volgende jaren bestaan.

[bewerk] Gouda

Kaashandel met 'handjeklap' (in Gouda)Van het midden van juni tot in augustus wordt al drie eeuwen lang in Gouda de bekende Goudse kaas verhandeld op de Goudse kaasmarkt, vlak voor De Waag. Tegenwoordig op donderdagochtend tussen 10 en 12:30 uur. Boeren uit de regio brengen hun, door de boerin gemaakte kazen met door paarden getrokken kaasbrikken naar de markt, waar ze worden gewogen, gekeurd en verkocht. Deze platronde, wielvormige kaas weegt minstens 15 kg per stuk, hoewel er ook zgn. 'babykaasjes' zijn. De kaasmarkt is omringd door de weekmarkt en kramen met ambachtelijke werklieden, die laten zien hoe vroeger onder andere klompen, karnemelk en kaarsen werden gemaakt.

[bewerk] Woerden

Elke woensdagochtend, beginnend rond een uur of negen, al meer dan honderd jaar, wordt er kaasmarkt gehouden in Woerden. Er ontstaat een haastige handel tussen de kaasboeren uit de regio en de marktmeester. Prijzen worden op de kaasbel geschreven. Dit is een echte kaasmarkt voor groothandelaren.

[bewerk] Historische Kaasmarkt

Op de laatste woensdag van de zomervakantie (Midden-Nederland) wordt er een historische kaasmarkt gehouden in Woerden. Veel mensen nemen de kans waar om in klederdracht te verschijnen.


Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Kaasmarkt; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Teruggeplaatst van "http://toerisme.nl/wiki/Kaasmarkt"
Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen