Kampen

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek
kampen
kampen

Kampen is een stad, gemeente en oude Hanzestad helemaal aan de benedenloop van de rivier de IJssel in de provincie Overijssel. In de gemeente Kampen wonen ruim 49.000 inwoners op een oppervlakte van zo'n 162 km² (waarvan slechts een klein gedeelte water). Kampen is bestuurlijk door middel van een Netwerkstad-overeenkomst verbonden met Zwolle.

Binnen de gemeente Kampen liggen de volgende plaatsen: Grafhorst, 's-Heerenbroek, IJsselmuiden, Kamperveen, Wilsum en Zalk.

[bewerk] Geschiedenis

Rond 1150 was er al houten bebouwing op de plaats waar het huidige Kampen ligt, maar de naam Kampen wordt in de geschiedenis pas genoemd in 1277. De gunstige ligging aan de drukbevaren handelsroute tussen de Zuiderzee en de Rijn maakte dat Kampen zich al snel ontwikkelde van eenvoudige nederzetting tot welvarende handelsstad die zou uitgroeien tot één van de machtigste en toonaangevende steden van Noordwest-Europa. In de veertiende eeuw ruilde Kampen met de bisschop van Utrecht, Jan van Arkel, de polder Mastenbroek tegen het recht op aanwas in de IJsseldelta. Het verzanden van de IJssel maakte vanaf 1430 geleidelijk een einde aan de voorspoed van Kampen. De Hollandse Oorlog, tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en Engeland en Frankrijk, betekende een definitief einde aan de enorme macht van de stad. Door het recht op aanwas in de IJsseldelta was de stad wel eigenaar geworden van het steeds groter wordende Kampereiland. De pachtinkomsten waren zo groot dat de stad geen belasting hoefde te heffen.

[bewerk] Bezienswaardigheden

Kampen heeft een flink aantal oude tot zeer oude gebouwen, waaronder resten van de oude stadsmuur, (Koornmarktspoort, Cellebroederpoort, Broederpoort), en de Boven- of St-Nicolaaskerk. De structuur van de ommuurde stadvesting is in het stratenplan nog goed zichtbaar.

De Koornmarktspoort aan de IJsselkant dateert waarschijnlijk uit de veertiende eeuw en werd in de vijftiende eeuw voorzien van twee gedrongen torens op de buitenhoeken. De Broederpoort is een rechthoekig poortgebouw met vier slanke hoektorens, oorspronkelijk uit 1465, in 1615 verbouwd in renaissancestijl. De Cellebroederspoort is eveneens een rechthoekig poortgebouw, geflankeerd door twee zware ronde torens, oorspronkelijk uit 1565, in 1617 verbouwd, eveneens in renaissancestijl. Het stadhuis dateert uit het einde van de vijftiende eeuw; in de schepenzaal een rijke zandstenen schouw in renaissancestijl (1543-1545) en houtsnijwerk. De Nieuwe toren met carillon dateert uit de jaren 1648-1664 en werd ontworpen door Philips Vingboons.

De BovenkerkDe Boven- of Sint Nicolaaskerk is een grote gotische kruisbasiliek uit de 14e en 15e eeuw. Tot het interieur van de kerk behoort een vroeg-renaissance koorhek (1552), een natuurstenen kansel (circa 1500) en een monumentaal orgel uit de jaren 1670-1676. De Broederkerk is een 14e-eeuwse hallenkerk die oorspronkelijk behoorde tot een franciscaner klooster. De Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk (rooms-Katholiek), een zogenaamde hallenkerk, ontstaan door verbouwingen van een 14e-eeuwse kruiskerk. Bij opgravingen kwamen resten van andere kerken (12de en 13e eeuw) aan het licht, die op het veen en de klei waren gebouwd. Kampen bezit verschillende oude Gast- en Proveniershuizen. In de stad bevinden zich ook enkele boerderijen, de zogenaamde stadsboerderijen, en er is een achtkante korenmolen uit 1842. Vanaf de overkant van de rivier de IJssel levert Kampen een der fraaiste stadsgezichten van Nederland.


Muurschildering vervaardigd door W.G. Boele senior - HofleverancierIn het Kamper tabaksmuseum is de grootste sigaar van Europa (ruim 5 meter) te bezichtigen.

In tabaksfabriek 'de Olifant' worden sigaren nog met 19e-eeuwse machines vervaardigd en er worden rondleidingen gegeven.

Verspreid in de binnenstad van Kampen bevinden zich tientallen muurreclames. Deze verwijzen naar oude (niet meer bestaande) winkeltjes in Kampen. Deze kleurige muurschilderingen, waarin onder meer Jugendstil-invloeden zijn te vinden, werden gemaakt door plaatselijke schilders. De schilderingen worden 'fresco's van de middenstand' genoemd. Er is een actief gemeentelijk beleid om, waar deze schilderingen onder oude verf- en pleisterlagen worden aangetroffen, te trachten deze in de oude staat te herstellen.

[bewerk] Bedrijfsuitje

Kampen biedt veel mogelijkheden voor een Bedrijfsuitje voor tips kunt u klikken op bedrijfsuitje!

Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Kampen; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Teruggeplaatst van "http://toerisme.nl/wiki/Kampen"
Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen