Leudal

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek

Het Leudal is een natuurgebied van zo'n 900 ha waarvan een groot deel (500 ha) als reservaat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Het is gelegen tussen de dorpskernen Haelen, Roggel, Neer, Nunhem en Heythuysen in de gemeente Leudal.

[bewerk] Geschiedenis

Het is een zandgebied, ontstaan in de IJstijd. Je vindt er beekdalen, landduinen en bosvennen. Door het gebied stromen de Leubeek en de Zeilsterbeek. De Leubeek was in het verleden deels gekanaliseerd. Maar aan het begin van 21e eeuw is de oude beekloop met zijn meanders weer hersteld. Midden in het gebied vind je de Ursulamolen uit 1773 (vernoemd naar Sint Ursula), een watermolen, gebruikt voor graan en olie.

[bewerk] Flora en Fauna

Het is een zeer gevarieerd natuurgebied met bos (bestaande uit loofbomen en naaldbomen), heidegebied en droge graslanden. Ook zijn er akkers en weiden te vinden.

Ook de fauna is zeer gevarieerd. Naast vossen en herten zijn er met name veel verschillende vogelsoorten te vinden, waaronder minder alledaagse verschijningen als zwarte en groene spechten, goudvinken, gele kwikstaartjes, sperwers en boomvalken. Bovendien zijn er ijsvogels te vinden, die aan het gebied met steile zandoevers en visrijke beken een ideale habitat hebben. In 2002 zijn er bevers uitgezet die het goed lijken te doen en Staatsbosbeheer laat een deel van de droge graslanden in het gebied begrazen door paarden. Verder verdient het melkdrupje een vermelding.

Het Leudal is een zeer populair wandelgebied en wordt onder andere aangedaan door het Peellandpad, maar er zijn ook veel kortere wandelroutes te vinden, waarvan een aantal gemarkeerd is met gekleurde paaltjes. Deze beginnen vlakbij het Leudalmuseum, gevestigd in de Sint Elisabethshof. Dit museum geeft informatie over de flora en fauna, de archeologie, heemkunde en wat geschiedenis (met name de Tweede Wereldoorlog) van het gebied. Verder lopen er ruiterpaden door het gebied en fietspaden als onderdeel van het fietsroutenetwerk.

[bewerk] Recreatie

In het door Staatsbosbeheer beheerde gedeelte zijn weinig overnachtingsmogelijkheden (wel wat van Staatsbosbeheer zelf), maar in de directe omgeving zijn er onder meer campings.


Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Leudal_%28natuurgebied%29; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Teruggeplaatst van "http://toerisme.nl/wiki/Leudal"
Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen