Magna Plaza, Amsterdam

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek

Het voormalige Amsterdamse Hoofdpostkantoor is gelegen aan de Nieuwezijds Voorburgwal achter het Paleis op de Dam. Het werd gebouwd in de periode 1895-1899 naar ontwerp van rijksbouwmeester C.H. Peters. Het gebouw is opgetrokken in een mengvorm van neo-stijlen, waarbij met name neo-gotische en neo-renaissance elementen zijn gebruikt.

[bewerk] Exterieur

Het bakstenen exterieur is overvloedig en gevarieerd geornamenteerd met natuursteen en voorzien van rijk geprofileerde omlijstingen van vensters en deuren. Langs de dakranden zijn een groot aantal dakkapellen aangebracht, elk met een eigen trapgeveltje. Vanwege de peervormige torenbekroningen met opengewerkte spitsen kreeg het gebouw al spoedig de bijnaam ‘Perenburg’.

[bewerk] Interieur

Inwendig bevond zich een centrale hal met op de twee verdiepingen door arcades omgeven galerijen en daarboven een lichtkap. De openbare functie van het gebouw was beperkt tot de begane grond, de rest van het gebouw was alleen toegankelijk voor personeel van de PTT. Nadat de PTT in 1987 had aangekondigd de locatie te zullen verlaten werd het een jaar later voor ƒ 7,5 miljoen verworven door een Zweedse projectontwikkelaar, met als doel in het gebouw een luxueus winkelcentrum te realiseren. Behoud en optimaal gebruik van het monumentale gebouw stonden daarbij voorop. In februari 1991 werd met het werk begonnen. Van buiten bleef het werk nagenoeg beperkt tot schoonmaken, reparatie en restauratie van de gevels. Van binnen werd het gebouw volledig uitgebroken, met behoud van de dragende elementen en decoraties. Rechts van de centrale lichtkap werd een bestaande - maar reeds jaren dichtgezette - lichtkap vergroot en in het zicht gebracht, terwijl aan de linkerkant een nieuwe lichtkap werd gemaakt. De zo ontstane vides werden doorgezet in het souterrain.

[bewerk] Restauratie en winkelcentrum

Onverwachte bouwtechnische gebreken vertraagden het werk; zo moest de bestaande fundering worden vervangen - wat aanvankelijk niet de bedoeling was - en bleken sommige van de kolommen hol (!) te zijn. De nieuwe winkelverdiepingen werden via roltrappen en liften met elkaar verbonden. De bestaande trappenhuizen bleven gehandhaafd, twee als noodtrappenhuis en een als publiekstrap. De zolderverdiepingen naast de lichtkappen werden ten slotte geschikt gemaakt voor verhuur als kantoren. Na de ingrijpende restauratie en verbouwing onder leiding van projectarchitect H. Ruijssenaars, werd het gebouw op 27 augustus 1992 in gebruik genomen als winkelcentrum Magna Plaza.

Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Magna Plaza, Amsterdam; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen