Metropoliet

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek

Metropoliet is in de Katholieke Kerk en in de Oosters-orthodoxe Kerken de titel van een kerkvader die aan het hoofd staat van een kerkprovincie of metropolie. Oorspronkelijk was het gereserveerd voor bisschoppen die zetelden in een provinciehoofdstad of metropool.

In het katholieke canoniek recht is deze titel gereserveerd voor de aartsbisschop die aan het hoofd staat van een kerkprovincie. Een metropoliet is ook altijd bisschop van een eigen diocees. Daarnaast kan hij zijn bisschoppelijke geestelijke opdracht in alle suffragane bisdommen uitvoeren, als ware hij in zijn eigen bisdom. Daarbuiten kan hij dit slechts met toestemming van de plaatselijke bisschop. Alleen een metropoliet draagt naast de pontificalia ook het pallium, voor zover hij in zijn eigen ambtsgebied verblijft.

De metropoliet dient de kerkelijke discipline in zijn kerkprovincie te handhaven. Hij kan in samenspraak met de paus een visitatie doorvoeren in zijn suffragaanbisdommen, en hij benoemt daarin bovendien een bisschoppelijk administrator indien niet binnen acht dagen voorzien is in een vacature

In de Griekse traditie is een aartsbisschop hoger dan metropoliet en wordt de primaat van een lokale kerk beneden de rang van patriarch als aartsbisschop aangeduid.

Klik hier om terug te gaan

Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Metropoliet; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen