Museumpark Orientalis

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek

Het Museumpark Orientalis is een openluchtmuseum in de Nederlandse plaats Heilig Landstichting. Tot 2007 heette het Bijbels Openluchtmuseum. Het museumpark verwijst in zijn naam naar de rijkelijk aanwezige natuur. Het woord Orientalis verwijst naar het werkwoord oriënteren, oriënteren op actuele vraagstukken van de samenleving. Daarnaast verwijst het woord Orientalis naar de Oriënt. Als ondertitel draagt het museum cultuur & religie.

De Oriënt (Midden-Oosten) is de bakermat van de drie grote monotheïstische godsdiensten: jodendom, christendom en islam. Van deze drie godsdiensten wordt aandacht besteed aan de achtergronden en de tradities. Daarnaast is staan bepaalde delen van het museumpark op de lijst van Monumentenzorg, vanwege hun bijzondere, oriëntaalse architectuur.

Het museum ligt in een heuvelachtige omgeving en bevat verschillende dorpjes, pleinen, stadsstraten, akkers en oosterse planten en dieren.

[bewerk] Geschiedenis

Keizer Traianus tijdens een bezoekHet museumpark is in 1911 door de Waalwijkse katholieke priester Arnold Suys opgericht als pelgrimsoord voor gelovigen die niet in staat waren naar het Heilige Land te gaan. Hij wierf een aantal kloosterordes die de rondleidingen in het park moesten verzorgen. Na enkele jaren bleven alleen de paters Montfortanen over voor deze werkzaamheden. Zij gaven uitleg bij verschillende nagebouwde plaatsen waar het leven van Jezus Christus zich had afgespeeld. De gebouwen uit die eerste tijd zijn sinds 2003 rijksmonumenten geworden, zoals het huis van de landheer, de nagebouwde traditionele, joodse synagoge, het sanhedrin en het Grieks huis. Piet Gerrits was verantwoordelijk voor de bouw en ontwerpen van deze objecten.

Om het museum te bekostigen werd een gedeelte van de beschikbare grond verkocht, waarop het dorpje Heilig Landstichting werd gesticht. Verder werd de r.k.-begraafplaats Heilig Land Stichting ingericht. Deze behoorde eerst bij het museum, maar is nu niet meer bereikbaar vanuit het museumpark. Op de begraafplaats ligt een gedeelte uit het oorspronkelijke museum, zoals de Hemelvaartskoepel en een Calvarieberg met kruisweg.

In 1932 werd onder leiding van het architectenduo Giacomo en Jan Stuyt, als spirituele aanvulling op de wereldlijke vrede gerichte Vredespaleis in Den Haag, begonnen aan de bouw van wat de grootste Heilig Hart-basiliek van Europa had moeten worden met een capaciteit van 17.000 gelovigen . De bouw stagneerde echter door geldbrek in de crisistijd; slechts een atrium met een voorportaal is gerealiseerd en wordt heden ten dage gebruikt als hoofdgebouw van het Museumpark Orientalis, waar sinds 2006 een introductiefilm over de drie grote Abrahamitische religies wordt vertoond.

In 1938 hield De Jonge Werkman, een jonge, rooms-katholieke arbeidersorganisatie opgericht in 1931, haar eerste JW-congres op het terrein van het devotiepark. Achtduizend jongeren bezochten het congres dat opgeluisterd werd met een toneelspel, met als podium de kathedraal in opbouw, het huidige binnenmuseum.

Op verzoek van bisschop Bluyssen kwam een aanbevelingscommissie in 1968 tot het advies om Heilig Land Stichting te "moderniseren" en met name de joodse oorsprong van het christelijke geloof nadrukkelijker te belichten. Het museum werd vanaf toen minder evangelisch van aard en richtte zich meer op de totale cultuur uit de tijd. Daarna veranderde de oorspronkelijke naam H. Landstichting naar Bijbels Openluchtmuseum.

Ook werd in de jaren erna begonnen aan de reconstructie van een Via Orientalis, een straat zoals deze in de Romeinse tijd aangetroffen kon worden in het Midden-Oosten. Dit gebeurde onder leiding van de architect H.C. van de Leur. Halverwege de jaren 80 werd een hekwerk geplaatst tussen de katholieke begraafplaats en het museumgedeelte.

[bewerk] Bezienswaardigheden

Momenteel bestaat het museum uit een binnenmuseum, het joodse Beth Juda met een oosterse boerderij, de islamitisch-Arabische karavanserai met daarnaast het hart van het museum, het tentenkamp Ain Ibrahim, het moslimdorpje Tell Arab en de vroeg-christelijke en Romeinse Via Oriëntalis. Ain Ibrahim ligt centraal, omdat Abraham de stamvader is van de drie Abrahamitische, monotheïstische godsdiensten van het museumpark. Verscheidene vroeg-katholieke bouwwerken en evangelische voorstellingen uit de eerste tijd van het openluchtmuseum vielen recentelijk bij de herziening van het museum ten prooi aan de slopershamer. Een groot deel van het bestuur van de stichting achtte de rol van het Christendom te nadrukkelijk aanwezig en wenste een op de interreligieuze dialoog ingerichte nieuwe opzet.

Het museumpark heeft een van de grootste kerststallenverzamelingen van Nederland. Een groot gedeelte is afkomstig van mevrouw Houtzager. Gedurende de kerstperiode gaat het museum een maand gedeeltelijk open om de mooiste stalletjes te exposeren.

Op Tweede Paasdag 2006 werd een kleine dromedaris geboren, Sheherezade.

[bewerk] Fotogalerij

Afbeelding:120px-Bijbels_openluchtmuseum_herders.jpg Afbeelding:120px-Dromedaris_BOM.jpg


Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Museumpark Orientalis; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen