Nederlands Politiemuseum

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek

Het Nederlands Politiemuseum is ontstaan uit een grote hoeveelheid grote en kleine collecties die in het verleden bij verschillende politiekorpsen en andere organisaties waren ondergebracht en die sinds de jaren tachtig van de afgelopen eeuw geleidelijk zijn samengebracht. Het museum heeft een grote collectie: ongeveer 100.000 realia (waaronder ongeveer 50 voertuigen), enkele tienduizenden foto`s en films, een archief en een bibliotheek. Van 2002 tot en met 2006 is de volledige collectie geselecteerd en in een geautomatiseerd registratiesysteem ondergebracht. Belangrijke delen van de collectie zijn in deze periode ook geconserveerd of gerestaureerd.

Het Nederlands Politiemuseum is sinds januari 2007 tijdelijk gesloten voor bezoekers. Bestuur en directie streven naar de opening van een nieuw laagdrempelig publieksmuseum in Apeldoorn. Verwacht wordt dat dit nieuwe museum tenminste 50.000 bezoekers per jaar zal aantrekken. Het museum geeft wel informatie over politiegeschiedenis aan belangstellenden en werkt mee -bijvoorbeeld met bruiklenen uit haar eigen collectie- aan tentoonstellingen van collega-musea.

Het Nederlands Politiemuseum maakt als particuliere stichting formeel geen onderdeel uit van de Nederlandse politie, maar streeft wel naar intensieve en structurele samenwerking met politieorganisaties. Zo wordt onder meer gewerkt aan het verbinden van de in het museum ontwikkelde expertise op het gebied van het verzamelen van informatie over politie-erfgoed en -geschiedenis aan de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de Politieacademie.


Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Nederlands Politiemuseum; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen