Oldambt

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek
Kaart 1
Kaart 1
Kaart 2
Kaart 2

Het Oldambt is een landstreek tussen de oude Ommelanden en Westerwolde, dat als onderdeel wordt gezien van Oost-Groningen. Het bestaat uit oorspronkelijk uit twee gebieden die samengevoegd zijn:

  • Klei-Oldambt en
  • Wold-Oldambt.

Tegenwoordig wordt ook het tot Nederland behorende deel van Reiderland (met uitzondering van de Punt van Reide) tot het Oldambt gerekend. Het omvat de huidige gemeenten Reiderland, Scheemda, Menterwolde, Winschoten en het zuidoostelijke deel van de gemeente Delfzijl. Oorspronkelijk werden ook het grondgebied van de gemeenten Veendam en Pekela tot het Oldambt gerekend, maar tegenwoordig wordt dit gebied onder de Veenkoloniën gerekend. Het Oldambt is van oorsprong een landbouwgemeenschap en kent een roerige geschiedenis. De streek is voor Nederlandse begrippen zeer dunbevolkt en is economisch weinig ontwikkeld. Met het zogenaamde Blauwestad-project hoopt men hier verandering in te brengen.

Oldambt was ook de naam van een waterschap dat ongeveer het gehele gebied omvatte.

De benaming Oldambt kan op twee manieren opgevat worden:

  • Landschappelijk: het gebied met landschapskenmerken van het Oldambt (kaart 1)
  • Staatkundig: het historische Ommeland/gewest Oldambt (kaart 2)

[bewerk] Infrastructuur

De verbrede A7 vormt een belangrijke schakel in de transportroute naar het noorden van Europa. Sinds 2005 is er over de grens tevens een aansluiting met het zuiden van Duitsland, waardoor het gebied een belangrijke positie voor transport en distributie vormt. Het wachten is echter nog op de verbreding van de N33 en de ontsluiting van het transportknooppunt ten noorden van Veendam. Voor de verbreding van de N33 is door de landelijke politiek inmiddels geld beschikbaar gesteld. Een ander knelpunt in de infrastructuur is de versmalling van het spoor ter hoogte van Zuidbroek tot over de grens met Duitsland. Het belang van railtransport wordt nog onderkend door de landelijke en regionale politiek.

[bewerk] de Blauwe Stad

De regio heeft sinds kort een grote verandering ondergaan dankzij het project de Blauwe Stad. Dit project werd gestart om de regio een positieve economische injectie te geven. Sinds mei 2005 stroomt er water in het vers aangelegde meer dat sinds eind 2005 de naam het Oldambtmeer draagt. De vraag naar woningen in deze regio is dan ook gestegen nadat Koningin Beatrix in die zelfde maand officieel het meer vol heeft laten lopen met water afkomstig uit de Hongerige Wolf. De naam voor het nieuwe gebied is tot op heden nog onbekend. De projectnaam, Blauwestad, zal echter niet de naam worden. De betekenis ervan slaat namelijk op de stad Winschoten en het daar bij aangelegde meer: het Oldambtmeer. Eind 2006, begin 2007 wordt de definitieve naam voor het gebied met de nieuwbouw verwacht. In speculaties wordt gesproken over Oldambtmeerhaven als plaatsnaam.

De streek is van oorsprong geliefd bij mensen uit het Westen die de rust en de ruimte zoeken. Ter vergelijking: een woning in het Oldambt kost ongeveer een kwart minder dan een vergelijkbare woning beneden de rivieren. Dankzij het Blauwe Stad project zal daar waarschijnlijk binnen enkele jaren een verandering in komen. Al heeft deze streek concurrentie van de lager geprijsde woningen over de grens met Duitsland. Het projectgebied ligt aan de A7, 30 minuten met de auto van de stad Groningen, en op 15 minuten rijden van Duitsland.

Als in 2010 de gemeentes Scheemda, Reiderland en Winschoten worden samengevoegd tot één grote gemeente, zal het met bijna 40.000 inwoners de tweede gemeente van de provincie Groningen zijn. De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen en zijn er zijn al diverse instellingen samengevoegd. Vele instanties uit de betreffende gemeentes werken al enige jaren samen en in 2010 zal het samenvoegen slechts een formaliteit zijn. Deze herindeling ligt in lijn met het Blauwestad project.

[bewerk] Taal

In het Oldambt wordt voornamelijk Gronings (Grönnegs) gesproken. Deze taal is ontstaan uit het Nedersaksisch, met enkele invloeden uit het Fries. Het dialect zoals dat in het Oldambt wordt gesproken heeft een grote verwantschap met het Platduuts en in mindere mate met het Deens.

In het centrum van de handelsstad Winschoten wordt meer Nederlands gesproken dan Gronings. Al kan men daar wel terecht met het Grönnegs. De belangrijkste oorzaak voor het gebruik van het Nederlands is commercieel. Daarnaast kan men in Winschoten ook overal terecht met het Duits, dankzij de grote stroom Duitse toeristen en dagjesmensen. Een van de eerste woorden die men leert is de groet van de Oldambtsters: 'moi'. Dat spreekt u uit zoals u het schrijft. Het zal u meteen opvallen dat bijna iedereen u groet, zeker in de dorpen van het Oldambt. Dat is gebruikelijk en een deel van de sociale cultuur van de streek (en eigenlijk van heel Groningen).


Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Oldambt; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Teruggeplaatst van "http://toerisme.nl/wiki/Oldambt"
Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen