Oostergo

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek
Ligging Oostergo in het Frankische Rijk (vroege middeleeuwen)
Ligging Oostergo in het Frankische Rijk (vroege middeleeuwen)

De huidige provincie Friesland werd in vroegere tijd in drie streken ingedeeld: Oostergo, Westergo en Zevenwouden. Oorspronkelijk zou er nog een vierde gouw geweest zijn: Zuidergo.

De Middelzee deelde de provincie in twee├źn. Het westelijk deel Westergo, het oostelijk deel Oostergo en Zevenwouden lag in het zuiden en oosten tegen het huidige Flevoland en Drenthe aan.

Het woord -go duidt aan dat het een gouw (=streek) was, de westelijke en oostelijke gouw. De kust van de oostelijke gouw liep langs de plaatsen Goutum, Leeuwarden en Stiens. De kust van de westelijke gouw liep langs de plaatsen Berlikum, Beetgum, Marsum, Boksum en Jellum.

De indeling in gouwen dateert uit de tijd van Karel de Grote. In hoeverre Oostergo als gouw al door Karel zelf is ingesteld is niet bekend. Vaststaat wel dat Oostergo in de elfde eeuw als graafschap bestond. Er zijn munten teruggevonden welke geslagen zijn in Dokkum uit de periode dat Bruno II graaf van Oostergo was. Dat duidt er ook op dat Dokkum oorspronkelijk de hoofdplaats van Oostergo zal zijn geweest.

Toen de Middelzee rond 1200 na Chr. met hulp van rijke kloosters werd bedijkt, slibde de Middelzee binnen honderden jaren dicht.

[bewerk] Tip

Klikt u hier voor diverse arrangementen in Oostergo


Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Oostergo; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Teruggeplaatst van "http://toerisme.nl/wiki/Oostergo"
Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen