Oudegracht, Utrecht

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek

De Oudegracht in Utrecht is het gedeelte van de rivier de Vecht dat door de stad Utrecht loopt.

[bewerk] Geschiedenis

In de Romeinse tijd en in de vroege middeleeuwen lag Utrecht bij de plek waar de Vecht zich afsplitste van de toenmalige hoofdtak van de Rijn, de huidige Kromme Rijn en Leidse Rijn. Deze rivieren werden steeds slechter bevaarbaar en werden daarom geleidelijk vervangen door een stelsel van kanalen waarvan de huidige Oudegracht een onderdeel is. Waarschijnlijk volgt het deel van de Oudegracht direct ten westen van het stadhuis de loop van de oude Rijntak. De werven van de Utrechtse Oude- en Nieuwegracht zijn uniek in de wereld. Vanwege het overstromingsgevaar is Utrecht geleidelijk opgehoogd. Door het bouwen van sluizen kreeg men in 1275 de Oudegracht onder controle. Daardoor kreeg het waterpeil een constant laag niveau en werden de kelders van de woningen doorgetrokken. Voor deze kelders werden nieuwe kaden aangelegd. Zo zijn de typische werven en werfkelders ontstaan.

Om met paarden op de werven te kunnen komen werden gangen aangelegd; de wedden. Er zijn er drie geweest. Een ervan was bij Het Wed, vandaar de naam. Alleen die bij het stadhuis en bij het Ledig Erf (Oudegracht aan de werf) zijn er nog. Onderaan het wed bij het stadhuis stond vroeger de stadskraan. Daarmee werden goederen van de werf naar straatniveau getakeld. De gietijzeren beelden (die kariatiden heten) van de Winkel van Sinkel betekenden het einde van de stadskraan, want deze begaf het bij het lossen. Deze 4 beelden kwamen uit Engeland, en werden liefkozend door de mensen "de Britse hoeren" genoemd. Het fundament van de kraan is op de werf nog te zien.

In de dertiende en veertiende eeuw bouwden rijk geworden patriciërs grote stenen, weerbare huizen aan de Oudegracht. Van deze huizen heeft Oudaen (Oudegracht 99) het best zijn middeleeuwse voorkomen bewaard. Minder goed bewaard gebleven zijn onder meer Cranestein (Oudegracht 55), Drakenburg (Oudegracht 114), Fresenburch (Oudegracht 113), Blankenburch (Oudegracht 121), Groenewoude (Oudegracht 151) en Het Keizerrijk (onderdeel van het stadhuis, hoek Oudegracht/Ganzenmarkt).

Onder de straatlantaarns langs de Oudegracht zijn consoles geplaatst met honderden verschillende taferelen.

[bewerk] Trivia

De achtervolgingsscène in de film Amsterdamned is deels opgenomen in de Oudegracht [1]. Op 6 augustus 2006 raakt tijdens een optreden van Zuco 103 op de Muzikale Botenparade een trap van hout en staal naar een werf van de Oudegracht los van de wand. Tientallen toeschouwers op en onder de trap raken gewond of te water. Een 30-jarige man overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. [2] Al vele jaren zijn de werfkelders langs de Oudegracht zeer in trek bij horecaondernemers. Er zijn onder andere veel restaurants gevestigd, meestal met terras langs de gracht. Door de horeca zijn de werven nog altijd functioneel: de bevoorrading vindt deels per boot plaats.


Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Oudegracht; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen