Raï

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek

Raï is een muziekstroming die ontstaan is in de streek rond de West-Algerijnse stad Oran en is later bekend geworden in de andere Maghreb-landen. In de jaren negentig van de twintigste eeuw hebben enkele raï-nummers zelfs de Nederlandse Top 40 gesierd. Al langer was de raï in Europa populair, met name onder jongeren van Marokkaanse en Algerijnse afkomst.


De oorsprong van de stroming raï ligt in de traditionele muziekcultuur van de bedoeïenen, afkomstig uit West-Algerije en Oost-Marokko. Raï werd door ouderlingen gezongen tijdens informele bijeenkomsten, feesten e.d.op het platteland. Tijdens het zingen van de raï werd een persoonlijke noot toegevoegd aan het nieuws van de dag. Typerend voor de instrumentale begeleiding van de 'raï rurale' van het eerste uur is een ostinaat ritmisch patroon dat een combinatie van twee- en driedelige maatsoort suggereert. Dit ritme wordt tegenwoordig ook wel aangeduid als 'rythme meddahât'. De melodie wordt gevormd door een combinatie van tonen die in Algerije tot 'trab' wordt gerekend. Onder 'trab' verstaat men een pentatonische schaal met een grote ondersecunde, kleine terts, kwart, kwint. De melodische lijnen zijn vaak dalend en eindigen dikwijls op de ondersecunde. Dit principe is in de meeste moderne verschijningsvorm van de raï vaak nog aanwezig.


De raï werd halverwege de vorige eeuw door de zeer populaire brassbands geïntegreerd in het leven van de Algerijnse havenstad Oran. Jongeren liepen voorop in de vertolking van de losbandiger versies van de raï die van hun ouders hadden gehoord. Zij lieten zich bij het zingen begeleiden door authentieke instrumenten als gasba, darbuka, bendir en karkabou. In het tweede deel van de twintigste eeuw werden ook de viool, accordeon, trompet, keyboard en elektrische gitaren deel van de raï. Onder invloed van de Europese popmuziek werd de raï vanaf de jaren zestig geharmoniseerd.


Raï betekent letterlijk "ik vind" of "volgens mij". "Ya raï" klinkt tijdens een lied, waarna een vaak humoristische, onofficiële lezing van, of mening over een gebeurtenis volgt. De muziek heeft zo van meet af aan de status van 'losbandig' en ook wel 'schuin' gehad. Dit werd versterkt door het gegeven dat de z.g. Meddahât, vrouwen die in de grote stad werden geafficheerd met prostitutie, zich van de raï bedienden. Vooral door toedoen van jongeren groeide de raï in de zeventiger en tachtiger jaren van de twintigste eeuw uit tot een lokaal zeer populaire en in Europa veelbesproken muziekstroming. De jongeren bezongen de onderwerpen die hén boeiden, zoals de liefde, vrije partnerkeuze en de schoonheid van het andere geslacht, op directe wijze. Meerdere malen zijn in dit opzicht parallellen getrokken met de Jamaicaanse reggae en met de blues, protestsongs en rap uit de V.S. Onder invloed van de wederzijdse afhankelijkheid met Frankrijk en de globalisering heeft de raï talloze muziekinvloeden ondergaan. Zo zijn Arabische toonschalen met kwarttoonverdeling, maar ook elementen van Franse chansons, Spaanse flamenco, Portugese fado, Zuid-Amerikaanse dansstijlen en kenmerken van Westerse popmuziekstijlen terug te vinden in de hedendaagse raï.


Tijdens de religieus-politieke onrust van de jaren negentig werd in Algerije de raï verboden door exponenten van het invloedrijk geworden islamitisch fundamentalisme en werden er zelfs zangers omgebracht, waarvan Cheb Hasni de bekendste is.


Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Raï; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.


Klik hier om terug te gaan

Teruggeplaatst van "http://toerisme.nl/wiki/Ra%C3%AF"
Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen