Sallandse Heuvelrug

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek


Inhoud

[bewerk] Nationaal Park Sallandse Heuvelrug

Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug is een gedeelte van de heuvelrug die tussen Hellendoorn en Holten ligt. Het Nationaal Park ligt in zijn geheel ten zuiden van de N35 die loopt van Zwolle naar Nijverdal en omvat onder andere de Haarlerberg, Holterberg, Noetselerberg en de Koningsbelten. De Hellendoornse berg ligt ten noorden van de N35 en hoort niet bij het Nationale park, hoewel het wel een onderdeel van de Sallandse heuvelrug is.

Het hoogste punt is de Koningsbelt van 75 meter boven NAP. De belangrijkste beheerders zijn Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, de waterleidingmaatschappij WMO (vanwege de waterwinning) en diverse particuliere grondeigenaren. Sinds augustus 2000 had het gebied de status van Nationaal Park in oprichting. Op 16 oktober 2004 heeft minister Veerman van LNV het park zijn definitieve status gegeven.

[bewerk] Tips

Tips voor leuke uitjes in deze regio vindt u op Sallandse Heuvelrug

[bewerk] Geschiedenis van het landschap

Het nationaal park is gelegen op de gelijknamige stuwwal uit de op één na laatste ijstijd, het Saalien. Tijdens deze ijstijd zijn er door de werking van het smeltwater ook diepe slenken ontstaan zoals de wolfslenk en en de Diepe Hel. Door de intensieve begrazing met schapen en het plaggen om de hoger gelegen akkergronden mee te bemesten, zijn de oorspronkelijke bossen verdwenen en was de hele heuvelrug begroeid met heide. Deze heidevelden zijn weer ten dele bebost om verstuiving tegen te gaan. Voor een groot deel werden naaldbomen aangeplant.

[bewerk] Natuurwaarden

De Sallandse heuvelrug beschikt over de laatste populatie korhoenders van Nederland. Ook de nachtzwaluw komt voor in het gebied. Ook is het het leefgebied van de levendbarende hagedis en de zandhagedis. Er groeien grote hoeveelheden vossenbes op deze heuvelrug.


Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Sallandse_Heuvelrug; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen