Thermenmuseum

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek

Het Thermenmuseum is een in 1977 geopend museum in Heerlen, dat gebouwd is rond de opgraving van een Romeins badhuis.

[bewerk] Geschiedenis

In 1940 werd in het centrum van Heerlen het fundament ontdekt van het belangrijkste bouwwerk van de Romeinse nederzetting Coriovallum, de thermen. Een boer die het braakliggende grasland aan het omploegen was bleef op 18 juni van dat jaar met zijn ploeg in een zuilfragment steken. Een aantal dagen later al begon amateurarcheoloog Dr. H.J. Beckers met een grote opgraving en in 1941 waren de meest imposante archeologische resten van Nederland blootgelegd. Het belang van de vondst werd meteen ingezien. Men dekte het terrein af met een laag grond om het in 1977 weer te ontgraven en op te nemen binnen de muren van een nieuw museumcomplex. De plannen voor een overkapping waren trouwens al gemaakt door de tijdens de opgraving aanwezige architect Frits Peutz.

Hoewel het opgaande muurwerk bijna helemaal verdwenen is, kan men zich aan de hand van funderingen en vloerniveaus nog een goede voorstelling maken van het badhuis. Het bestond uit een ommuurd terrein met daarbinnen een badgebouw van 50 bij 50 meter. Via een overdekte zuilengalerij kwam men achtereenvolgens in een kleedruimte (apodyterium), een zweetruimte (sudatorium), twee dompelbaden (frigidarium), een verwarmde massageruimte (tepidarium) en een warmwaterbad (caldarium). Buiten was er nog een openluchtbad (natatio), kon er gesport worden in de speciaal daarvoor aangelegde ruimte (palaestra), en waren er toiletten en kleine winkeltjes. Het badhuis werd in de tweede eeuw na Christus gebouwd en bleef tot de vierde eeuw in gebruik.

[bewerk] Reconstructie van het complex in het museum

Afbeelding:120px-Thermenmuseum_Heerlen_8372.jpgAfbeelding:120px-Thermenmuseum_Heerlen-323.jpg


'Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Thermenmuseum; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen