Tower of London

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek

De Tower of London, meestal kortweg de Tower genoemd, is een gebouwencomplex in Londen, gelegen aan de rivier de Theems. In de loop van de eeuwen heeft het dienst gedaan als fort, koninklijk paleis, staatsgevangenis, munt, garnizoen, museum en arsenaal. De nabijgelegen Tower Bridge dankt zijn naam aan dit fort; en het feit dat er op deze brug twee torens staan.

De "Tower of London" wordt bestuurd door de "Constable of the Tower". Dit is meestal een hogere militair. Zijn taak bestaat uit het besturen van de gebouwen, medewerkers en grond van de "Tower of London". Tevens beheert hij de Kroon en andere koninklijke voorwerpen tijdens staatsgelegenheden. Hij wordt benoemd voor een periode van vijf jaar.

[bewerk] De Yeoman Warders of Beefeaters

De Yeoman zijn de bewakers van de Tower of Londen. Officieel heten ze de Yeoman Warders, maar ze zijn bekender als de Beefeaters. Deze functie ontstond in 1485. Toen waren de Yeoman Warders aangesteld als lijfwachten van Hendrik VIII. Ooit bewaakten ze de Tower en de bijbehorende gevangenis, tegenwoordig staan ze in voor gidsbeurten aan de vele toeristen die dagelijks de Tower komen bezoeken. Om Beefeater te worden moet men 22 jaar onberispelijke militaire dienst achter de rug hebben.

Over de oorsprong van de naam Beefeaters zijn twee verhalen: het eerste is afkomstig van een van hun historisch meest belangrijke taken, namelijk voorproeven. Zij moesten dagelijks de gerechten van de koning proeven, en aangezien er in die tijd vooral vlees op tafel kwam, werden ze lachend Beefeaters genoemd. Het andere luidt: omdat de Yeoman Warders de lijfwachten van de koning waren werden ze goed betaald. Hierdoor konden zij vlees kopen ondanks de hoge prijzen. Vlees was dus zogezegd een beloning voor hun werk.

Men kan ze tegenkomen in twee verschillende uniformen, enerzijds is er het ceremoniële, anderzijds het doordeweekse. Het ceremoniële en doordeweekse uniform gelijken nog sterk op deze uit de periode van Hendrik VIII. De Yeoman Warders verzorgen de rondleidingen in het blauwe uniform, dat werd ingevoerd in 1858 door koningin Victoria. Het ceremoniële rood- en goudkleurige uniform, dat werd ingevoerd in 1552, is voorbehouden voor staatsaangelegenheden. Op het uniform staan enkele emblemen: een roos, de shamrock (Iers voor klaver) en een distel, die symbool staan voor respectievelijk Engeland, Ierland en Schotland. Ook staan de letters E II R op het uniform. Deze zijn een afkorting van Elizabeth II Regina (regina is Latijn voor koningin), dit verwijst naar de huidige koningin Elizabeth. In 2007 trad voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke Beefeater in functie [1].

[bewerk] Trivia

Om een oude legende levend te houden wordt er een aantal raven op het terrein gehouden. Zolang de raven in de Tower blijven is Engeland gevrijwaard van invallen van buitenaf. Karel II werd gewaarschuwd dat als de raven The Tower zouden verlaten, het koninkrijk ten val zou komen. Karel gaf dan ook de opdracht om steeds een populatie raven binnen de muren te houden. Dit kan door één vleugel gedeeltelijk te knippen, waardoor de raven minder stabiel vliegen en zich dan ook nooit ver buiten de Tower wagen. De namen van zeven raven zijn momenteel Hardey, Thor, Odin, Gwyllum, Cédric, Hugin and Munin en zijn allemaal officieel ingeschreven in Royal Army. De oudste raaf ooit was Jim Crow, hij werd 44.

Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Tower of londen; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen