Vlaggetjesdag, Scheveningen

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek

Vlaggetjesdag was van oorsprong de dag waarop vissersschepen met vlaggetjes versierd in de haven lagen op de zaterdag, voorafgaand aan Pinksteren. Op de dagen, direct volgend op Pinksteren, voeren de eerste schepen uit om te gaan vissen op haring. Nadat eind jaren zestig van de vorige eeuw de haringvisserij met de vleet stilviel om plaats te maken voor andere visserijtechnieken met andersoortige schepen, raakte Vlaggetjesdag haar werkelijke betekenis kwijt.

Tegenwoordig is níet het uitvaren voor de haringvangst, maar de komst van de Hollandse Nieuwe de reden om het Scheveningse havengebied en de enkele daar nog liggende schepen op te sieren. Het eerste vaatje nieuwe haring wordt op een van de dagen, voorafgaand aan Vlaggetjesdag, te Scheveningen bij opbod verkocht. De opbrengst gaat naar een goed doel. Voor wat betreft Scheveningen is Vlaggetjesdag een na-oorlogs gegeven; ze is aan het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstaan om aldus de verkoop van haring te stimuleren. Te Vlaardingen werd vooral de benaming Buisjesdag gehoord als synoniem van deze dag. Ze was, meer dan de Vlaggetjesdag te Scheveningen, van oudsher een traditie.

Te Scheveningen richtte men zich in de afgelopen jaren voor wat betreft de viering van Vlaggetjesdag - evenals vroeger - op de zaterdag vóór Pinksteren. Toen in 2006 bleek dat de haring op dit tijdstip nog niet voldoende vet was waardoor ze op dat moment niet kon worden aangevoerd, is men de keuze voor Vlaggetjesdag gaan verleggen naar een latere datum. Een en ander wordt jaarlijks bepaald door bij de haringvangst en haringhandel betrokken belanghebbenden. Ook enkele andere plaatsen in Nederland kennen een vorm van Vlaggetjesdag; echter is die van Scheveningen de meest bekende en meest drukbezochte.

In 2006 werd voor het eerst sinds de traditie van vlaggetjesdag het haringseizoen twee weken uitgesteld vanwege het feit dat de haring nog niet het gewenste vetpercentage had.

[bewerk] Eerste vaatje

Het eerste haringvaatje van het seizoen wordt geveild, waarbij de opbrengst aan een goed doel wordt geschonken.


Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Vlaggetjesdag; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen