Weerribben

Van Toerisme

Ga naar: navigatie, zoek

Het Nationaal Park De Weerribben is een 3500 ha groot park, dat grotendeels in handen is van Staatsbosbeheer. Het nationale park is op 17 januari 2007 uitgebreid met het gebied De Wieden dat ten zuiden ervan ligt en grotendeels in handen is van Natuurmonumenten. Het vormt daarmee samen het Nationale Park Weerribben-Wieden i.o. dat 10.000 ha. groot is. Tezamen zijn zij één van de belangrijkste moerasgebieden van Europa. De planning is dat na twee jaar de definitieve instelling van het park volgt. Dit nationale park ligt in zijn geheel binnen de gemeente Steenwijkerland in de Nederlandse provincie Overijssel.

Inhoud

[bewerk] Geschiedenis

Tot 1920 werd er in dit gebied turf gewonnen. Nadat het turf gestoken was, moest dit drogen op de zogenaamde "ribben"; smalle stroken land die met opzet hiervoor gespaard werden. Soms sloegen deze ribben weg bij slecht weer, zo ontstonden de Wieden. Omdat het meeste turf gestoken was ging men daarna over op de winning van riet. Toen in 1919 een gemaal gebouwd werd begon een proces van verdroging. Dit proces werd versterkt door de inpoldering van de Noordoostpolder.

[bewerk] Beheer

Wanneer er geen beheer plaats vindt, verdwijnen het rietland en het hoogveen door verlanding en worden de weerribben een groot moerasbos. Met het maaien van riet en het uitbaggeren van sloten blijft de situatie gehandhaafd. Er zijn veel molens in de weerribben; waar ze vroeger het water wegpompten, helpen ze nu om het terrein nat te houden.

[bewerk] Fauna

Bijzonder is de purperreigerkolonie. Ook vindt men er zwarte stern, roerdomp en moerasvogels als karekiet, snor, rietzanger en wielewaal. Zoogdieren als ree, vos en Europese otter vinden hier ook hun heil. In het gebied komt ook de grote vuurvlinder voor, in een speciale ondersoort Batava en tal van andere vlinders. Voor libellen is het waterrijke gebied met z'n riet ook een must: De vroege, Bruine en Groene glazenmaker, Grote keizerlibel, Viervlek en diverse soorten heidelibellen.

[bewerk] De otter

In 2002 is begonnen met de herintroductie van de otter. Er zijn nu een aantal dieren die hun territorium in de Weerribben hebben. Een aantal dieren worden buiten de Weerribben gesignaleerd.


Deze pagina is gebaseerd op het auteursrechtelijk beschermde Wikipedia-artikel Nationaal_Park_De_Weerribben; het is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License.

Aspecten/acties
Persoonlijke instellingen